Název: Pohled laické veřejnosti na integrovaný záchranný systém
Další názvy: Attitude of Lay People to Integrated Rescue System
Autoři: Musil, Jan
Vedoucí práce/školitel: Pistulková, Alena
Oponent: Hejkal, Luděk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2233
Klíčová slova: integrovaný záchranný systém;zdravotnická záchranná služba;hasičský záchranný sbor;policie;základní složky;ostatní složky;operační středisko
Klíčová slova v dalším jazyce: integrated rescue system;emergency medical service;fire brigade;police;basic components;other components;operations centre
Abstrakt: Ve své bakalářské práci se věnuji tématu, jaký je pohled laické veřejnosti na integrovaný záchranný systém. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. V teoretické části se studenti či odborníci mohou dovědět, co je to integrovaný záchranný systém, jaká je jeho historie nebo podle jakých právních norem se zřizuje. Teoretická část je konkrétně zaměřena na základní složky a ostatní složky integrovaného záchranného systému. Ve výzkumné části se věnuji pohledu laické veřejnosti na integrovaný záchranný systém za pomoci dotazníkového šetření. Veškeré výsledky jsem zpracoval do grafů a tabulek a podle stanovených hypotéz se mi výsledky potvrdily nebo naopak nepotvrdily.
Abstrakt v dalším jazyce: My Bachelor thesis is focused on a view and opinion of general public of the Integrated Rescue System. The thesis is divided into a theoretical and a research parts. In the theoretical part, students and professionals can find out the characteristics of the Integrated Rescue System, history, and legal aspects of establishment of the IRS. The theoretical part is specifically focused on the basic and other components of the IRS. The research part is aimed at a view of general public of the Integrated Rescue System through questionnaire survey. I have compiled all the results in graphs and tables. Final results confirmed or unconfirmed my pre-defined hypotheses.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Jan Musil.pdfPlný text práce1,82 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Musil - VP.jpgPosudek vedoucího práce340,1 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Musil - OP.jpgPosudek oponenta práce397,21 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Musil OBP.jpgPrůběh obhajoby práce337,08 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2233

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.