Název: Možnosti psychologické intervence u lékařů a nelékařů zdravotnických záchranných služeb
Další názvy: Possibilities of psychologic intervention of physicians and paramedics
Autoři: Sittová, Soňa
Vedoucí práce/školitel: Hrdlička, Pavel
Oponent: Sviták, Roman
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2236
Klíčová slova: zdravotnická záchranná služba;lékař;nelékařský zdravotnický pracovník;psychosociální intervence;psychologická pomoc;stres;krizová intervence
Klíčová slova v dalším jazyce: emergency medical service;doktor;paramedical worker;psychosocial interventions;psychological help;stress;crisis intervention
Abstrakt: V předložené bakalářské práci jsou uvedeny možnosti psychologické intervence u lékařů a nelékařů zdravotnických záchranných služeb. Práce je prací výzkumnou, která se skládá z části teoretické a části praktické. Základem teoretické části je stručná charakteristika práce jednotlivých pracovních pozic, popis stresu a stresových faktorů ovlivňující práci lékařů a nelékařů zdravotnických záchranných služeb a možnosti využívání psychologické pomoci. Praktickou část tvoří kvantitativní výzkum využívání jednotlivých psychologických intervencí.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on options of psychological intervention in doctors and health allied professionals in health rescue service. The thesis, characterized as a research thesis, consists of two parts, a theoretical and practical ones. The theoretical part is based on brief characteristics of particular working positions, description of stress factors affecting doctors and health allied professionals in health rescue service and options of application of psychological help. The practical part is focused on quantitative research of application of particular psychological interventions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Sona Sittova - 2012.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sittova - VP.jpgPosudek vedoucího práce456,95 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Sittova - OP.jpgPosudek oponenta práce331,31 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Sittova OBP.jpgPrůběh obhajoby práce345,69 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2236

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.