Title: Nástroje pro extrémní deformace kovů
Authors: Nový, Zbyšek
Jíra, Tomáš
Zrník, Josef
Kešner, Dušan
Mašek, Bohuslav
Kovařík, Tomáš
Citation: Nové technologie kování : 6. kovárenská konference, Nové Město na Moravě, 15.-16. května 2007. Brno: Svaz kováren České republiky, 2007, s. 17. ISBN 978-80-239-8938-0.
Issue Date: 2007
Publisher: Svaz kováren České republiky
Document type: článek
konferenční příspěvek
article
conferenceObject
URI: http://fortech.zcu.cz/publications/2007/Kov-Novy.pdf
http://hdl.handle.net/11025/22388
ISBN: 978-80-239-8938-0
Keywords: zrno;kov;tváření;grain;metal;forming
Abstract: Zjemňování zrna u objemových součástí z kovových materiálů je významným tématem výzkumu kovových materiálů v posledním desetiletí. Vedle tradičního zjemňování transformačním a rekrystalizačním mechanizmem lze využít mechanizmus deformační. Řada prací ukazuje, že při aplikaci extrémně velkého stupně deformace lze u zrnkovových materiálů dosáhnout velikosti pod jeden mikron, někdy i v řádu desítek nanometrů. Pro techniku ECAP (Equal Channel Angular Processing) byla k tomuto účelu navržena a vyrobena skládaná a bandážovaná sestava. Pro tvářecí techniku CGP (Constrained Groove Pressing) byly navrženy a vyrobeny dvě varianty. V první variantě tvoří rám celého nástroje speciálně upravený třmen, do kterého se upíná spodní kovadlo, a který zároveň slouží jako vedení horního kovadla. Druhá varianta s mírně odlišnou konstrukcí umožňuje tváření větších vzorků a slitin s vyšším přetvárným odporem. Nástroje pro tvářecí techniku RET (Reversing Expansion of Tubes) se skládají z matrice, dvoučel, trnu, horní a spodní podložky. Tato technologie bude v nejbližší době testována.
Abstract in different language: Grain refinement of bulk parts made from metallic materials is an important subject of research of metallic materials in last 10 years. Apart from traditional grain refinement approaches basing on phase transformation an d recrystallization, also deformation-based approaches can be used for grain refinement . Many research works show that through application of extremely high amounts of defo rmation, grains sizes below 1 micron (in some cases several tens nanometers) can be achieved. For the ECAP technique (Equal Channel Angular Processing), a sectional armed tool has been developed. For the CGP technique (Constrained Groove Pre ssing) two variants of tools have been developed. In the first variant, the frame of the tool has a form of special clamp, in which the lower forming die is fixed. This clamp also gu ides the upper forming die. The second variant is designed in order to enable processing of bigger specimens and alloys with higher toughness. Tools for the RET deformation technique (R eversing Expansion of Tubes) consist from matrix, two flanges, mandrel and a back-plate . This technology will be tested shortly.
Rights: © Svaz kováren České republiky
Appears in Collections:2007

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Novy.pdfPlný text291,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22388

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.