Název: Možnosti a využití laserové řádkovací konfokální mikroskopie
Další názvy: Possibilities and applications of laser scanning confocal microscopy
Autoři: Skálová, Ludmila
Staňková, Hana
Mašek, Bohuslav
Citace zdrojového dokumentu: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů: 17. – 19. č erven 2008, Lázně Libverda sborník přednášek. Praha: Fakulta strojní ČVUT; Plzeň: Škoda výzkum, 2008, p. 100-103. ISBN 978-80-01-04039-3.
Datum vydání: 2008
Nakladatel: Fakulta strojní ČVUT
Škoda výzkum
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://fortech.zcu.cz/publications/2008/Libverda-Skalova.pdf
http://hdl.handle.net/11025/22403
ISBN: 978-80-01-04039-3
Klíčová slova: konfokální laserový mikroskop;mikrostrukturální analýza;confocal laser microscope;microstructural analysis
Abstrakt: V příspěvku jsou popsány různé aplikace laserového řádkovacího konfokálního mikroskopu Olympus LEXT OLS 3000. Výhody konfokálního mikroskopu byly využity pro charakterizaci mikrostruktury velmi jemných multifázových ocelích s vysokou pevností. Z těchto ocelí byly vyrobeny miniaturní zkušební vzorky pro zkoušku rázem v ohybu, jejichž tvar a rozměry byly kontrolovány pomocí trojrozměrného modelu povrchu získaného na LEXTu. Díky trojrozměrnému obrazu skutečného reliéfu povrchu bylo možné sledovat také lomovou plochu těchto vzorků po destrukci. Software konfokálního mikroskopu umožňuje rovněž stanovení drsnosti povrchu. Tato možnost byla využita na příkladu srovnávacího měření drsnosti plechů s různou úpravou povrchu.
Práva: © Fakulta strojní ČVUT - Škoda výzkum
Vyskytuje se v kolekcích:2008

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Skalova.pdfPlný text625,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/22403

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.