Název: Zobrazovací metody u onemocnění jater
Další názvy: Imaging methods in liver disease
Autoři: Balta, Petr
Vedoucí práce/školitel: Kott, Otto
Oponent: Malán, Alexander
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2243
Klíčová slova: játra;sonografie;výpočetní tomografie;magnetická rezonance;portální hypertenze;ikterus;hepatitida;cirhóza;absces;nádor;cysty
Klíčová slova v dalším jazyce: liver;sonography;computed tomography;magnetic resonance;portal hypertension;icterus;hepatitis;cirrhosis;abscess;tumor;cysts
Abstrakt: Bakalářská práce na téma zobrazovací metody u onemocnění jater se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části je popsána anatomie a fyziologie jater, rozděleny jaterní nemoci a zobrazovací metody, které se využívají k diagnostice těchto onemocnění. V praktické části uvádím na osmi kazuistikách několik jaterních onemocnění a snažím se porovnat, jaké zobrazovací metody jsou nepoužívanější.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis 'Imaging in liver diseases', consists of theoretical and practical part. The theoretical part describes the anatomy and physiology of the liver, division of liver diseases and imaging methods that are used to diagnose these diseases. In the practical part I present a few examples of liver diseases on eight case reports and try to compare which imagig methods are used the most.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zobrazovaci metody u onemocneni jater, RAS3, Petr Balta.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Balta - VP.jpgPosudek vedoucího práce386,17 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Balta - OP.jpgPosudek oponenta práce487,52 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Balta - OBP.jpgPrůběh obhajoby práce372,93 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2243

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.