Název: Zobrazovací metody u karcinomu močového měchýře
Další názvy: Imaging methods of bladder cancer
Autoři: Duksová, Eliška
Vedoucí práce/školitel: Malán, Alexander
Oponent: Kott, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2247
Klíčová slova: zobrazovací metody;močový měchýř;karcinom
Klíčová slova v dalším jazyce: imaging methods;urinary bladder;cancer
Abstrakt: Bakalářská práce, jejíž téma zní zobrazovací metody u karcinomu močového měchýře, se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části vycházím především ze studie odborných materiálů. Zabývám se anatomií močového měchýře, patologiemi a nádory močového měchýře. Hlavní část práce patří především zobrazovacím metodám, které se využívají k diagnostice karcinomů močového měchýře. V praktické části uvádím kazuistiky pacientů s diagnózou karcinomu močového měchýře a zjišťuji, jaké zobrazovací metody jsou indikovány ke stanovení diagnózy.
Abstrakt v dalším jazyce: Subject of the bachelor work is cancer of urinary bladder. Bachelor work consist from theoretical and practical part. In theoretical part I result foremost from the information stated in the specialist material. I?m concerned with anatomy of urinary bladder, pathology and urinary bladder tumors. Main part of the work focus to displaying methods used to diagnostic bladder carcinoma. In practical part of my work I specify casuistry of patients with bladder carcinoma diagnosis. Furthermore I probe displaying methods which are indicated for determination of diagnosis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zobrazovaci metody u karcinomu mocoveho mechyre.pdfPlný text práce827,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Duksova - VP.jpgPosudek vedoucího práce427,98 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Duksova - OP.jpgPosudek oponenta práce376,36 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Duksova - OBP.jpgPrůběh obhajoby práce402,98 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2247

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.