Title: Porovnání endosonografie a CT vyšetření z hlediska přínosu v diagnostice karcinomu pankreatu.
Other Titles: Comparision of endosonography and CT examination from the point of view of their benefits in the diagnosis of pancreatic carcinom.
Authors: Kuchař, Alexandr
Advisor: Chudáček, Zdeněk
Referee: Schmiedhuber, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2251
Keywords: CT;EUS;karcinom;pankreas;diagnostika;léčba;TNM klasifikace.
Keywords in different language: CT;EUS;carcinoma;pancreas;diagnosis;treatment;TNM classification.
Abstract: Karcinom pankreatu je i v současné době označován za jedno z nejzhoubnějších maligních onemocnění s velmi malou nadějí na trvalé vyléčení. Kvůli anatomickému uložení slinivky břišní totiž bývá karcinom diagnostikován až ve značně pokročilém stadiu, navíc jde o velmi agresivní typ nádoru. Metodou volby kvalitní diagnostiky karcinomu pankreatu je mj. CT vyšetření s aplikací kontrastní látky a endoskopická ultrasonografie. Výsledkem práce je objasnění vztahu mezi endoskopickou ultrasonografií a CT vyšetřením pankreatu u pacientů s diagnózou karcinomu pankreatu.
Abstract in different language: At present, pancreatic cancer is one of the most deadliest malignant disease with very little hope for a permanent cure. Due to its anatomical location, pancreatic cancer is usually diagnosed at an advanced stage. In addition, it is usually an aggressive type of tumour. The method of choice for quality diagnosis of pancreatic cancer is contrast enhanced CT examination and endosonography. The result of the work will aim at clarifying the relationship between endosonography and CT examination of the pancreas in patients with a diagnosis of carcinoma of the pancreas.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,18 MBAdobe PDFView/Open
Kuchar - VP.zipPosudek vedoucího práce783,48 kBZIPView/Open
Kuchar - OP.jpgPosudek oponenta práce351,03 kBJPEGThumbnail
View/Open
Kuchar - OBP.jpgPrůběh obhajoby práce331,24 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2251

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.