Název: Porovnání endosonografie a CT vyšetření z hlediska přínosu v diagnostice karcinomu pankreatu.
Další názvy: Comparision of endosonography and CT examination from the point of view of their benefits in the diagnosis of pancreatic carcinom.
Autoři: Kuchař, Alexandr
Vedoucí práce/školitel: Chudáček, Zdeněk
Oponent: Schmiedhuber, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2251
Klíčová slova: CT;EUS;karcinom;pankreas;diagnostika;léčba;TNM klasifikace.
Klíčová slova v dalším jazyce: CT;EUS;carcinoma;pancreas;diagnosis;treatment;TNM classification.
Abstrakt: Karcinom pankreatu je i v současné době označován za jedno z nejzhoubnějších maligních onemocnění s velmi malou nadějí na trvalé vyléčení. Kvůli anatomickému uložení slinivky břišní totiž bývá karcinom diagnostikován až ve značně pokročilém stadiu, navíc jde o velmi agresivní typ nádoru. Metodou volby kvalitní diagnostiky karcinomu pankreatu je mj. CT vyšetření s aplikací kontrastní látky a endoskopická ultrasonografie. Výsledkem práce je objasnění vztahu mezi endoskopickou ultrasonografií a CT vyšetřením pankreatu u pacientů s diagnózou karcinomu pankreatu.
Abstrakt v dalším jazyce: At present, pancreatic cancer is one of the most deadliest malignant disease with very little hope for a permanent cure. Due to its anatomical location, pancreatic cancer is usually diagnosed at an advanced stage. In addition, it is usually an aggressive type of tumour. The method of choice for quality diagnosis of pancreatic cancer is contrast enhanced CT examination and endosonography. The result of the work will aim at clarifying the relationship between endosonography and CT examination of the pancreas in patients with a diagnosis of carcinoma of the pancreas.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kuchar - VP.zipPosudek vedoucího práce783,48 kBZIPZobrazit/otevřít
Kuchar - OP.jpgPosudek oponenta práce351,03 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Kuchar - OBP.jpgPrůběh obhajoby práce331,24 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2251

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.