Název: Zobrazovací metody u onemocnění žlučových cest
Další názvy: Imaging methods of bile duct diseases
Autoři: Kotalová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Kott, Otto
Oponent: Svobodová, Andrea
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2257
Klíčová slova: žlučové cesty;žlučník;ultrasonografie
Klíčová slova v dalším jazyce: biliary tract;gallbladder;ultrasonography
Abstrakt: Téma bakalářské práce zobrazovací metody u onemocnění žlučových cest se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části byly popsány anatomické části, anomálie, onemocnění a vyšetřovací metody žlučových cest. V praktické části jsou uvedeny kazuistiky pacientů s diagnózou onemocnění žlučových cest a jsou zjišťovány prvotní vyšetřovací metody k diagnostice onemocnění a vyšetřovací metoda vedoucí k definitivní diagnóze.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this bachelor work imaging methods of bile duct diseases consists of theoretical and practical parts. In the theoretical part has been describe anatomical parts, anomaly, disease and methods of examination of biliary tract. In practical part are listed casuistry of patients with diagnosis of biliary tract disease, and there are measured prime methods of examination to diagnose disease and examination method leading to the final diagnosis too.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kotalova_BP.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kotalova - VP.jpgPosudek vedoucího práce385,53 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Kotalova - OP.jpgPosudek oponenta práce335 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Kotalova - OBP.jpgPrůběh obhajoby práce352,97 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2257

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.