Název: Světoví výrobci magnetických rezonancí
Další názvy: World biggest producers of magnetic resonances
Autoři: Beneš, Petr
Vedoucí práce/školitel: Kott, Josef
Oponent: Kreuzberg, Boris
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2258
Klíčová slova: magnetická rezonance;spin;precese;rezonance;relaxace;zobrazovací frekvence;FID signál;vznik obrazu;artefakt;magnet;cívka;vyšetření MR
Klíčová slova v dalším jazyce: magnetic resonance;spin;precession;resonance;relaxation;imaging frequencies;FID signal;formation of view;artifact;magnet;coil;MR examination
Abstrakt: V přikládané bakalářské práci se snažím objasnit základní principy magnetické rezonance a přiblížit několik největších světových výrobců. Zároveň se snažím zjistit, který z výrobců je hlavním dodavatelem magnetické rezonance v České Republice a také které vyšetření se nejčastěji na magnetické rezonanci provádí. Hlavním dodavatelem je společnost Siemens a nejčastěji se provádí vyšetření mozku.
Abstrakt v dalším jazyce: In attached bachelor thesis I am trying to clarify basic principles of magnetic resonance and approximate several world producers. Simultaneously I am trying to find which producer is main supplier of magnetic resonance in Czech Republic and also find which examination is the most often performed on magnetic resonation. Main supplier is Siemens corporation and examination of brain is the most often performed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Petr Benes.pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Benes - VP.jpgPosudek vedoucího práce426,71 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Benes - OP.jpgPosudek oponenta práce489,45 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Benes - OBP.jpgPrůběh obhajoby práce354,15 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2258

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.