Diplomové práce / Theses (KMT) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 132
Dimová, Dana
Celá čísla v učivu matematiky na ZŠ a problémy s nimi

This thesis deals with teaching integers in Mathematics on primary school and with obstacles connected with this matter. The theoretical part deals with historical context concerning negative numbers, integers in particular years, absolute value, comparison of integer numbers and operations ...

Němcová, Lenka
Číselné soustavy, jejich převody a početní operace v nich

This thesis titled "Numeral systems, their conversions and arithmetic operations" deals with the general theory of number system, their history, principles of registrations and transfers of the numbers in the selected number systems. The work is divided into five chapters. The text...

Adamcová, Romana
Tvořivost a dovednost žáků 1. stupně ZŠ v 21. století

In the diploma thesis I am focusing on the significance of historical development of practical education, its main propagators - the Czech and Slovak representatives. Furthermore, I am concerned with development of creative skills in the environment of primary school as an objective...

Vlková, Jitka
Zlomky v učivu matematiky 1. stupně základní školy

The thesis is concerned with fractions in primary school curriculum. The theoretical part of the thesis elaborates topics related to the theory of fractions; as it delimits the term, its origin, definition, possibilities of application and teaching content. The attention is devoted to&#...

Krupičková, Veronika
Stolování ve výuce pracovních činností na 1. stupni ZŠ

The theoretical part of the diploma thesis deals with the description of the basic principles of dining and the rules of good behavior in the Czech Republic at primary school. It also describes the decoration of the festive tables and analyzes the teaching of dining and&#...

Wagner, Martina
Rozvoj neverbální tvořivosti za pomoci využití přírodních materiálů

This thesis discusses the development of nonverbal creativity in teaching work activities. Specifically refers to the possibility of developing creativity with the use of natural materials.

Kubecová, Magda
Aplikační úlohy ze zdravotnického prostředí

In my dissertation titled Application problems from the Health Service I apply the mathematics problems for primary schools from the field of Heath Services and a brief characteristic of the term "the application problem". The main objective of my work is to assign proble...

Kořínková, Tereza
Lidová tvořivost v pracovní výchově na 1. st. ZŠ

This diploma thesis is focused on the theme of folk traditions, customs and crafts in work activities. It points to the possibility of using specific activities in the field of folk traditions and crafts, which also help pupils to develop non-verbal creativity.

Bábíčková, Kateřina
Soustavy lineárních diofantovských rovnic a Smithův normální tvar matice

This Diploma thesis is folows the teoretical knowledge about linear diofantic equations and their systems, as well as about Smith's normal form of a matrix. The thesis is divided into four chapters and chapters are subdivided into subchapters. The first chapter br...

Žilková, Barbora
Vliv vánočního období na volbu pracovního námětu

This thesis is focused on work activities affected by Christmas time. It shows specific examples of nonverbal creativity, which can be used during the Christmas time.

Kaufnerová, Gabriela
Rozvoj manuálních dovedností pomocí výukových projektů

The diploma thesis is concerned with project teaching method as a possible way to develop manual skills of primary school pupils. At the beginning I focus on the historical evolution of project method and the significant representatives that are linked to establishing and propagati...

Jandl, Jiří
Jedno užití polynomů nad konečnými tělesy

In this thesis, we dealt with one solution of polynomials over the field fields.Berlekamp algorithm that can be used in. To find the largest common divisors, we used Mathematica 8. The scientific-technical tool, intended for modeling and simulation,speeds up the work with calculat...

Bláhová, Monika
Gröbnerovy báze a eliminační ideály

In the work there are explained determinant of the Sylvester matrix and Groebner basis. The examples are solved manually, and then by the mathematical programs. Then it is explained the elimination ideals. Groebner basis is used to count them.The last part is dedicated to some...

Bambasová, Kateřina
Analýza multimediální učebnice s ohledem na její strukturu

This dissertation is dealing with a structure of multimedia textbooks. The task is divided into two parts theoretic and practical. In the theoretic part we deal with the multimedia, the kinds of the multimedia textbooks, and the transformation of the technologies into the edu...

Dědková, Nikol
Slovní úlohy v učivu matematiky 1. stupně

The presented diploma work deals with mathematical problem solving questions at the first level of elementary school. The theoretical part deals with five main chapters. The first chapter defines the term problem solving and includes the basic definition. The second chapter is&#x...

Tanková, Helena
Zdobení vánočního stromku na 1. stupni ZŠ

This diploma thesis is focused on the history and production of Christmas decorations and the possibilities of creation of Christmas decorations from different kinds of materials at the first school. It deals with the history of the tradition of decorating the Christmas tree, the&#...

Němcová, Renata
Tradice a zvyky Štědrého dne pro 1. stupeň ZŠ

The final thesis deals with the typice Christmas traditions and habbits. The theoretical part focuses on all activities which are running during Christmas Eve. It describes common traditions and habits their origin and the current state. The practical part contains the analysis of...

Vladař, Čeněk
Nové náměty technické výchovy s ohledem na mezioborové vztahy

My diploma thesis is dealing with new suggestions of technical education with consideration to interdisciplinary relations. Focus of my qualification work is based on my approbation to higher classes of elementary schools. The theoretical part is dealing with history of this...

Těšínská, Dana
Pracovní výchova v dětských domovech

In this diploma work the author briefly explains the conception of project and the problems of working education in the children´s home. The next part of the diploma work contains explanation of the projects, which the children také part in them. The ...

Trymlová, Jitka
Využití sudoku v prvním a druhém ročníku ZŠ

The main aim of this thesis was to include the Sudoku in the Math, Czech and English lessons in an appropriate way. I focused on the first and second grade of Primary school. The pupils in each grade was provided with four worksheets. One Sudoku and some additio...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 132