Název: Energetické využívání odpadů
Další názvy: Use of waste like an energy source
Autoři: Hospr, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Ščerba, Eduard
Oponent: Škorpil, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2262
Klíčová slova: spalovna;odpad;ohniště;palivo;energie;filtr;emise;technologie;čištění;kapacita
Klíčová slova v dalším jazyce: incinerator;waste;furnace;fuel;energy;filter;emission;technology;cleaning;capacity
Abstrakt: První část této práce popisuje problémy v energetickém využívání odpadů, pojednává o současných bariérách v tomto odvětví a jakým způsobem se vyvíjí situace v České republice oproti zbytku Evropské unie. Dále řeší technologie a technologické procesy používané v zařízeních na energetické zpracování odpadu a druhy technologií vhodné pro budování nových zařízení.
Abstrakt v dalším jazyce: The first part of this work describes problems of energetical use of waste and barriers in this branch. How is the situation in Czech republic in compare with the rest of Europe. Next theme is the technology and technological processes used in the facilities for energetical use of waste and the kinds of technology suitable for construct of new facilities.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Energeticke zpracovani odpadu.pdfPlný text práce2,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047500_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce305,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047500_oponent.pdfPosudek oponenta práce325,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047500_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce167,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2262

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.