Title: Katolická církev v podmínkách 1.světové války
Other Titles: Catholic Church in conditions of World War One
Authors: Hrušková, Blanka
Advisor: Demjančuková Dagmar, Mgr. et Bc. CSc.
Referee: Stark Stanislav, PhDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22640
Keywords: křesťanství;vývoj;katolická církev;encyklika;papež;vatikán;politika;světová válka;konflikt;konkordát;mír
Keywords in different language: christianity;development;the catholic church;encyclical;pope;vatican;policy;world war;conflict;concordat;peace
Abstract: Cílem této práce je zachytit vývoj katolické církve a její vliv na evropskou kulturu v období před vypuknutím světové války, v jejím průběhu a v poválečném období.
Abstract in different language: This work aims to capture the evolution of the Catholic church ane its influence on European culture in the period before the First World War, during, and in the interwar period.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-Blanka Hruskova-oprava.pdfPlný text práce623,02 kBAdobe PDFView/Open
hruskova_demjancukova.pdfPosudek vedoucího práce122,77 kBAdobe PDFView/Open
hruskova_stark.pdfPosudek oponenta práce105,59 kBAdobe PDFView/Open
HRUSKOVA_B.pdfPrůběh obhajoby práce286,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22640

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.