Title: Problém duše - příspěvky k filozofickému a psychologickému obsahu pojmu
Other Titles: The Problem of The Soul - Contributions to The Philosophical and Psychological Content of The Concept
Authors: Eisensteinová, Veronika
Advisor: Murgaš Jaromír, PhDr. CSc.
Referee: Polák Michal, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22668
Keywords: duše;filosofie;psychologie;člověk;humanismus
Keywords in different language: soul;philosophy;psychology;man;humanism
Abstract: V bakalářské práci se zabýváme problematikou duše. Zkoumáme etymologický původ slova, dále pojetí duše v psychologickém a filosofickém pohledu; jak se k fenoménu duše staví věda a pojetí duše v oblasti umění. Hlavním cílem bakalářské práce je snaha ukázat, že pojem duše je i v dnešním vědeckém světě zcela plnohodnotným filosofickým pojmem.
Abstract in different language: The main aim of this thesis is to show that a concept of soul has got its validity among other philosophical notions. Our objective is to bring evidence for the approach towards the notion of soul as a completely valuable concept even in modern technocratic, scientifically oriented world.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Veronika Eisensteinova, BP.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
eisensteinova_murgas.docxPosudek vedoucího práce48,2 kBMicrosoft Word XMLView/Open
eisensteinova_polak.pdfPosudek oponenta práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
EISENSTEINOVA_V.pdfPrůběh obhajoby práce281,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22668

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.