Title: Vybrané aspekty a problémy alžbětinské poetiky v kontextu reflexe antického a kontinentálního vědění
Other Titles: Elizabethan Poetics in the context of Renaissance Reconsideration of Classical and Continental Knowledge
Authors: Němcová, Aneta
Advisor: Kastnerová Martina, PhDr. Ph.D.
Referee: Fleischmannová Šárka, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22690
Keywords: alžbětinská doba;antické vzory;ben jonson;aristoteles;platon;horatius
Keywords in different language: elizabethan times;ancient concepts;ben jonson;aristotle;plato;horatius
Abstract: Cílem této práce je reflektovat vazby mezi alžbětinskou poetikou, zvláště Benem Jonsonem a jeho dílem Timber, or Discoveries Mase upon Men and Matter (Stavební dříví aneb Objevy o lidech a věcech) s antickými vzory. Analýza vztahu Jonsonovy poetiky k antickým modelům se nabízí v prvé řadě, neboť právě Jonsonovo dílo Timber je zčásti modelováno podle klasických vzorů.
Abstract in different language: The main aim of this bachelor thesis is to consider the links between Elizabethan poetics- especially Ben Jonson and his work Timber, or Discoveries Mase upon Men and Matter- and ancient concepts. The analysis of the relationship of Jonson's poetics with ancient models is offered, since Jonson work Timber is partly modeled on ancient concepts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP- Aneta Nemcova.pdfPlný text práce730,48 kBAdobe PDFView/Open
nemcova_fleischmannova.pdfPosudek oponenta práce363,62 kBAdobe PDFView/Open
nemcova_kastnerova.pdfPosudek vedoucího práce395,21 kBAdobe PDFView/Open
NEMCOVA_A.pdfPrůběh obhajoby práce534,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22690

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.