Title: Rafík Harírí
Other Titles: Rafiq Hariri
Authors: Boudová, Jindřiška
Advisor: Křížek Daniel, Mgr. Ph.D.
Referee: Pěchota Jan, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22724
Keywords: rafíq harírí;libanon;občanská válka;premiér;táifská dohoda;atentát;saudi oger;hizballáh;saad harírí
Keywords in different language: rafiq hariri;lebanon;civil war;prime minister;taef agreement;assassination;saudi oger;hezbollah;saad hariri
Abstract: Tato bakalářská práce se snaží o objektivní popis života bývalého libanonského premiéra Rafíqa Harírího. Tento cíl byl vytyčen z důvodu, že v české literatuře nebyl nalezen žádný zdroj, který by celistvě zpracovával tuto významnou osobnost. Kapitoly práce postupně seznamují s občanskou válkou v Libanonu, následně životem a prací Rafíqa Harírího do roku 1992, než se stal poprvé premiérem. V následující kapitole se práce zabývá Harírího působením ve funkci předsedy vlády Libanonu v letech 1992 - 1998 a 2000 - 2004. Poslední kapitola práce je zaměřena na atentát, který byl na Harírího spáchán 14. února 2005, a důsledky plynoucí z této události.
Abstract in different language: This Bachelor's thesis tries to describe objectively the life of former Prime Minister of Lebanon Rafiq Hariri.This goal was chosen because there were not discovered any sources devoted to this famous person. Chapters gradually discuss the Lebanese Civil War, then Rafiq Hariri's life and work before 1992, the year he became Prime Minister. The next chapter is devoted to Hariri's political career as the Prime Minister of Lebanon first from 1992 - 1998 and then the second time from 2000 - 2004. The last chapter is focused on Hariri's assassination perpetrated on 14 February 2005, and consequences arising from this event.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JINDRISKA BOUDOVA - RAFIQ HARIRI, 2016.pdfPlný text práce587,84 kBAdobe PDFView/Open
Boudova_posudek oponenta.PDFPosudek oponenta práce105,6 kBAdobe PDFView/Open
Boudova J_posudek vedouciho.PDFPosudek vedoucího práce109,66 kBAdobe PDFView/Open
Boudova_prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce43,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22724

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.