Title: Alexandr Veliký a jeho tažení na Blízký východ
Other Titles: Alexander the Great and his campaign in the Middle East
Authors: Novotná, Věra
Advisor: Šašková Kateřina, Mgr. Th.D.
Referee: Tydlitátová Věra, Mgr. Th.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22731
Keywords: alexandr veliký;alexandr makedonský;makedonie;dáreios iii.
Keywords in different language: alexander the great;alexander of macedon;macedonia;darius iii.
Abstract: Na začátku práce je nastíněna situace před nástupem Alexandra Velikého na trůn. Stěžejní část bakalářské práce je zaměřena na jednotlivé Alexandrovy bitvy a představuje jeho největšího nepřítele Dáreia III. Práce se opírá hlavně o zdroje starověkých autorů, kteří se zabývají Alexandrovým životem. Jde především o Arriána, Plútarcha a Curtia Rufa. Závěrečná kapitola se věnuje shrnutí Alexandrovy vlády, rozdělení říše a následného spojení řecké a blízkovýchodní kultury v dobytých územích.
Abstract in different language: The beginning of the thesis describes the period before the onset of Alexander the Great on the throne. The next chapter, which is a key part of the thesis, is focused on individual battles and Alexander´s most important enemy persian king Darius III. The sources were mainly books of ancient authors, who wrote about Alexandr´s live, such as Arrian, Plutarch and Curtius Rufus. The final chapter focuses on the summary of Alexander's government, the division of the empire and the subsequent connection of Greek and Middle Eastern culture in the conquered territories.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Vera Novotna.pdfPlný text práce2,17 MBAdobe PDFView/Open
Novotna_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce54,13 kBAdobe PDFView/Open
Novotna_posudek vedouciho.PDFPosudek vedoucího práce166 kBAdobe PDFView/Open
Novotna_prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce46,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22731

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.