Title: Šalom achšav
Other Titles: Shalom Achshav
Authors: Tvrdek, Tomáš
Advisor: Tarant Zbyněk, Mgr. Ph.D.
Referee: Tydlitátová Věra, Mgr. Th.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22738
Keywords: izrael;mírové hnutí;šalom achšav;mír nyní;arabsko-izraelské konflikty;palestinsko-izraelské konflikty;masakr v sabře a šatíle;emil grunzweig
Keywords in different language: israel;peace movements;shalom achshav;peace now;israel-arab conflicts;israel-palestinian conflicts;sabra and shatila massacre;emil grunzweig
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o izraelském mírovém hnutí "Šalom Achšav" (Mír nyní). Sleduje jeho historii na pozadí izraelsko-arabského a izraelsko-palestinského konfliktu od založení hnutí v roce 1978 do současnosti. Dále se věnuje současným aktivitám hnutí a jeho aktuálnímu postavení v izraelské společnosti.
Abstract in different language: This Bachelor thesis deals with Israeli peace movement "Shalom Achshav" (Peace Now). Traces its history on background of the Israeli-Arab and Israeli-Palestinian conflict since the inception of the movement in 1978 to the present. It also discusses the current activities of the movement and its current status in Israeli society.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Tvrdek - 2016.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Tvrdek_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce52,64 kBAdobe PDFView/Open
Tvrdek_posudek vedouciho.PDFPosudek vedoucího práce115,05 kBAdobe PDFView/Open
Tvrdek_prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce39,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22738

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.