Title: Symbolika býka ve středním eneolitu v Čechách
Other Titles: The symbolism of the bull in the middle Eneolithic in Bohemia
Authors: Třísková, Jana
Advisor: Krištuf Petr, PhDr. Ph.D.
Referee: Chroustovský Luboš, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22748
Keywords: býk;džbán;ansa cornuta;eneolit;řivnáčská kultura
Keywords in different language: bull;pitcher;ansa cornuta;eneolithic;řivnáč culture
Abstract: Práce se zabývá symbolikou býka na řivnáčských džbánech typu ansa cornuta. Dále zahrnuje ostatní artefakty spojené s býčí symbolikou a to především v období středního eneolitu.
Abstract in different language: The work deals with the symbolism of a bull on Řivnáč pitchers type ansa cornuta. It also includes other artifacts associated with the bull symbolism, especially in the Middle Eneolithic period.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Symbolika_byka_ve_strednim_eneolitu_Bakalarska prace_Triskova.pdfPlný text práce5,14 MBAdobe PDFView/Open
POSUDEK ZAVERECNE PRACE 2015_Triskova_VP.pdfPosudek vedoucího práce202,23 kBAdobe PDFView/Open
Triskova_2015_posudek_LCh.pdfPosudek oponenta práce467,34 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby Triskova.pdfPrůběh obhajoby práce302,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22748

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.