Title: Účel šperků v pohřební výbavě střední doby bronzové v Čechách
Other Titles: Significance of jewelry in burial rite of Middle Bronze Age in Bohemia
Authors: Nožinová, Soňa
Advisor: Krištuf Petr, PhDr. Ph.D.
Referee: Praumová Radka, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22752
Keywords: šperky;střední doba bronzová;analýza hlavních komponent;pohřební ritus;čechy;kroj
Keywords in different language: jewellery;middle bronze age;principal component analysis;burial rite;bohemia;costume
Abstract: Práce je zaměřena na zjištění role šperků a současně interpretaci zjištěné struktury šperků v pohřebním ritu střední doby bronzové v Čechách. Pomocí analýzy hlavních komponent byly odhalovány struktury ve složení hrobové výbavy se šperky střední doby bronzové. Dále je v práci řešena role jednotlivých šperků v mužském a ženském kroji střední doby bronzové. Součástí práce je relační databáze, která obsahuje 34 archeologických nalezišť západních Čech.
Abstract in different language: The thesis is focused on descriptive the role of jewellery and contemporary interpretation of observed structures of jewellery in the burial rite in Middle Bronze Age in Bohemia. With principal component analysis enables detecting structures of composition of jewellery and other goods in Middle Bronze Age. The study also addressed the role of the individual in jewellery on a male and a female costume in Middle Bronze Age. Part of the study is a relational database containing 34 archaeological sites in western Bohemia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Nozinova_2016.pdfPlný text práce2,25 MBAdobe PDFView/Open
Nozinova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Nozinova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby Nozinova.pdfPrůběh obhajoby práce283,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22752

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.