Title: Kult osobnosti a komunismus v Jugoslávii
Other Titles: The cult of personality and communism in Yugoslavia
Authors: Podlesný, Jan
Advisor: Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D.
Referee: Baštář Leichtová Magdaléna, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22771
Keywords: tito;jugoslávie;komunismus;kult osobnosti;propaganda;tajná policie
Keywords in different language: tito;yugoslavia;communism;cult of personality;propaganda;secret police
Abstract: Cílem této bakalářské práce bude popsání kultu osobnosti Josipa Broze Tita v podmínkách komunistické Jugoslávie, od jeho nástupu k moci až po jeho smrt (19531980). Cílem této práce je přinést ucelený pohled na problematiku kultu osobnosti prezidenta Josipa Broze Tita v období jeho vlády. Druhým cílem této práce je, zjistit, jaký odkaz po sobě tento vůdce a jeho kult osobnosti zanechal.
Abstract in different language: This bachelor's thesis presents description of the cult of personality in the Tito's Socialist Federal Republic of Yugoslavia between the years 19531980. The bachelor's thesis is divided into three parts theoretical, historical introduction and part about Josip Broz Tito's cult of personality. The main goal of this thesis is focused on the description of the Josip Broz Tito's cult of personality in terms of Communist Yugoslavia between the years 19531980. The second goal of this thesis is focused on Tito's cult of personality legacy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka_pracovni koncept_nxpoznamky2.pdfPlný text práce851,86 kBAdobe PDFView/Open
Podlesny_VED.pdfPosudek vedoucího práce95,71 kBAdobe PDFView/Open
Podlesny_opo.pdfPosudek oponenta práce453,23 kBAdobe PDFView/Open
Podlesny.pdfPrůběh obhajoby práce345,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22771

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.