Title: Teorie byrokracie v politické sociologii od Maxe Webera po Richarda Sennetta
Other Titles: Theory of bureaucracy in the political sociology from Max Weber to Richard Sennett
Authors: Pechová, Vendula
Advisor: Lupták Ľubomír, Mgr. Ph.D.
Referee: Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22783
Keywords: byrokracie;funkce byrokracie;byrokratizace;max weber;robert k. merton;michel crozier;richard sennett
Keywords in different language: bureaucracy;bureaucracy functions;bureaucratization;max weber;robert k. merton;michel crozier;richard sennett
Abstract: Bakalářská práce se věnuje vývoji myšlení o byrokracii v politické sociologie od Maxe Webera. Soustředí se tak na specifika konceptualizace Maxe Webera a dalších autorů, jako i na diskuse, které se odehrávaly v průběhu 20. století v souvislosti s realizovanými výzkumy byrokratických struktur. Struktura práce sleduje základní vývoj byrokracie, které symbolizuje dílo čtyřech vybraných autorů Maxe Webera, Roberta K. Mertona, Michela Croziera a Richarda Sennetta.
Abstract in different language: The work is dedicated to the development of thinking about bureaucracy in political sociology from Max Weber. The focus is thus on the specifics of conceptualization Max Weber and other authors, as well as the discussions that took place during the 20th century in connection with realized researches bureaucratic structures. The structure of the work follows the basic development of the bureaucracy that epitomizes the work of four selected authors - Max Weber, Robert K. Merton, Michel Crozier and Richard Sennett.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Vendula Pechova.pdfPlný text práce562,71 kBAdobe PDFView/Open
Pechova_ved.pdfPosudek vedoucího práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
pechova-bp-pol-opo.pdfPosudek oponenta práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
Pechova.pdfPrůběh obhajoby práce272,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22783

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.