Název: Vliv hnědouhelné energetiky na životní prostředí Mostecka
Další názvy: Brown coal energetic impact on environment of Most region
Autoři: Ponertová, Adriana
Vedoucí práce/školitel: Škorpil, Jan
Oponent: Ščerba, Eduard
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2280
Klíčová slova: hnědé uhlí;těžba;těžební společnost;Mostecko;Severočeská hnědouhelná pánev;Mostecká pánev;energetika;elektrárna;životní prostředí;ovzduší;emise;imise;krajina;rekultivace;limity
Klíčová slova v dalším jazyce: brown coal;mining;mining company;Most region;North bohemia browncoalfield;Most region browncoalfield;power engineering;power station;environment;air;emissions;air pollutants;landscape;recultivation;limits
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na hnědouhelnou energetiku a její vliv na životní prostředí v Mosteckém regionu. V práci jsou zpracována data o stavu ovzduší na Mostecku za posledních 15 let a je v ní vyhodnocena i aktuální emisní situace. Shrnuta jsou veškerá realizovaná opatření nejen pro ochranu ovzduší, ale celého životního prostředí na Mostecku. Pojednává také o budoucích opatřeních životního prostředí Mostecka a stavu hnědouhelné energetiky v následujících letech.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis presents brown coal energetic and its impact on environment of Most region. It contains data of the air quality for the last 15 years and actual air pollution. The work describes implemented method to protect not only air, but whole environment in Most region. It also deals with future actions of potection of the environment in Most and visions in coal power industry.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ponertova_Adriana_BP_2012.pdfPlný text práce6,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048438_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce344,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048438_oponent.pdfPosudek oponenta práce373,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048438_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce212,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2280

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.