Title: Mobilní peníze: nástroj k dosažení rozvoje Afriky?
Other Titles: Mobile Money: a way how to achieve development in Africa?
Authors: Schultingová, Stanislava
Advisor: Piknerová Linda, PhDr. Ph.D.
Referee: Baštář Leichtová Magdaléna, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22805
Keywords: mobilní peníze;rozvoj;afrika;keňa;kritika zahraniční pomoci;cíle udržitelného rozvoje;mobilní telefony;finanční inkluze;masajové;william easterly;dambisa moyo;m-pesa;safaricom
Keywords in different language: mobile money;development;kenya;africa;criticism of foreign aid;sustainable development goals;mobile phones;financial inclusion;masai;william easterly;dambisa moyo;m-pesa;safaricom
Abstract: Předkládaná práce si klade za cíl obecně představit a popsat fenomén mobilních peněz a ověřit či vyvrátit tezi, že se systém používání mobilních peněz stal, nebo by se mohl stát, nástrojem k dosažení rozvoje Keni. Teoretická část se proto pro potřeby naplnění cíle práce zabývala konceptem rozvoje, vývojem jeho chápání a uchopení. Zde je stanoveno, že vliv mobilních peněz na dosažení rozvoje bude hodnocen v kontextu naplňování rozvojových cílů OSN, tak, jak jsou definovány v seznamu SDGs.
Abstract in different language: The thesis deals with a question if mobile money can be a tool how to achieve development in Kenya and focuses to explain what mobile money are in general. In the theoretical part of the paper, there is written about the concept of development and about evolution of its perception and prehension. There, it is also set that the level of impact of mobile money on development of the society will be measured in context of meeting the Sustainable Development Goals settled by the United Nations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SchultingovaBP.pdfPlný text práce664,01 kBAdobe PDFView/Open
Schultingova_VED.pdfPosudek vedoucího práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
Schultingova_opo.pdfPosudek oponenta práce2,41 MBAdobe PDFView/Open
Schultingova.pdfPrůběh obhajoby práce227,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22805

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.