Title: Hledání nového začátku - vývoj britské společnosti v letech 1945-51
Other Titles: Search for a new beginning - the development of British society in the years 1945-1951
Authors: Bula, Michal
Advisor: Tihelková Alice, PhDr. Ph.D.
Referee: Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22813
Keywords: sociální stát;volby 1945;labouristická strana;beveridgeova zpráva
Keywords in different language: welfare state;elections 1945;labour party;beveridge report
Abstract: Tato práce se zabývá obdobím labouristických vlád ve Spojeném království v letech 19451951. Druhá světová válka zanechala Británii v troskách. Ačkoli v poválečném světě vystupovala v roli vítěze, utrpěla značné materiální i lidské ztráty a byla ekonomicky zcela vyčerpána. Devastujícím účinkům konfliktu bylo vystaveno taktéž civilní obyvatelstvo britských ostrovů. Intenzita ničivých náletů nacistického letectva během prvních roků války, strach o blízké či vlastní přežití nebo následný život v dlouhodobých provizorních podmínkách měly na tamní obyvatele vyčerpávající účinky. Po ukončení válečného stavu země vykročila do míru za napjatého očekávání britské populace, jež měla stále na paměti znepokojivé vzpomínky na neadekvátní poměry meziválečných let, toho, co bude následovat po válce. Aspirace veřejnosti na poválečnou rekonstrukci byly významně ovlivněny publikací tzv. Beveridgeovy zprávy. Názory, že stát by měl být zodpovědný za zajištění esenciálních životních potřeb pro své obyvatele, silně prodchly společnost. Konflikt v lidech rovněž vyvolal představu, že válka musí vést ke "změně" . Během patřičného časového úseku se tedy vládě Spojeného království naskytla příležitost pro nalezení "nového počátku".
Abstract in different language: The theme of this bachelor thesis is "Search for a New Beginning - the Development of British Society in the Years 1945-1951". The thesis focuses on the period of two Labour governments led by Prime Minister Clement Attlee in the United Kingdom after World War Two. The key objective of this thesis is to answer the question whether there was a real political will to create a welfare state legislation, and a strong effort for its implementation in that period.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hledani noveho zacatku _ vyvoj britske spolecnosti v letech 1945-51 (i s obsahem a zmenama po 5. 4.).pdfPlný text práce868,85 kBAdobe PDFView/Open
Bula_ved.docxPosudek vedoucího práce48,87 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Bula-BP_opo.pdfPosudek oponenta práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
Bula.pdfPrůběh obhajoby práce250,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22813

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.