Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLupták Ľubomír, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorPavlas, Jiří
dc.contributor.refereeŠanc David, PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-9-5
dc.date.accessioned2017-02-21T08:13:31Z-
dc.date.available2016-6-2
dc.date.available2017-02-21T08:13:31Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-7-29
dc.identifier69568
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/22838
dc.description.abstractCílem této práce je přiblížit mezinárodní systém na sklonku raného středověku v Evropě. V tomto období probíhaly v Evropě poslední "invaze barbarů". Účastnili se jich Normané, Maďaři a Saracéni. Z těchto invazí měli největší vliv na vývoj středověké společnosti právě Normané. Jejich způsob vytváření šlechty zanechalo silnou stopu pro vývoj feudalismu ve vrcholném středověku.cs
dc.format56 s. (78 767 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmezinárodní systémcs
dc.subjectraný středověkcs
dc.subjectinvaze barbarůcs
dc.subjectnormanécs
dc.subjectmaďařics
dc.subjectsaracénics
dc.title"Invaze barbarů" v Evropě na sklonku raného středověku a jejich vliv na formování mezinárodního systému: analýza procesů v rámci vojenského a politického sektorucs
dc.title.alternative"The Barbarian Invasions" in Europe at the end of the Early Middle Ages and their effect to the formation of international system: the analysis of processes within the military and political sectorsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programMezinárodní teritoriální studiacs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this study is to explain the international system at the end of early middle ages in Europe. During this period conducted in Europe last "barbarian invasions". They were accompanied by Normans, Hungarians and Saracens. The greatest influence on the development of medieval society had Normans. Their way of creating nobility left a strong influence on the development of feudalism in the Middle ages.en
dc.subject.translatedinternational systemen
dc.subject.translatedearly middle agesen
dc.subject.translatedthe barbarian invasionsen
dc.subject.translatednormansen
dc.subject.translatedhungariansen
dc.subject.translatedsaracensen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pavlas BP 2016.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Pavlas_ved.docxPosudek vedoucího práce44,52 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Pavlas-MV-VES-OP-Sanc.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Pavlas.pdfPrůběh obhajoby práce278,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22838

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.