Název: The Lone Ranger and Tonto: A Comparative Analysis of Book and Screen Adaptations
Další názvy: The Lone Ranger and Tonto: A Comparative Analysis of Book and Screen Adaptations
Autoři: Motlová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Kašparová Jana, Mgr. et Mgr.
Oponent: Kobylak Skyland Václav, Bc.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22848
Klíčová slova: the lone ranger;tonto;fran striker;americká literatura;western;komparativní analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: the lone ranger;tonto;fran striker;american literature;western;comparative analysis
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce, Lone Ranger a Tonto: Srovnávací analýza knihy a jejích adaptací, bylo porovnat knihu Osamělý jezdec, kterou napsal Fran Striker, s několika jejími adaptacemi. K porovnání byly vybrány následující adaptace: Osamělý jezdec, seriál (1938); Osamělý jezdec, televizní pořad (1949-1957) a Osamělý jezdec, film (2013). Cílem bylo zdůraznit hlavní podobnosti a rozdíly mezi knižní předlohou a vybranými adaptacemi. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje představení tématu, včetně prostředí a charakteristiky doby, v níž se její děj odehrává. Dále pak také informace o tvůrci Osamělého jezdce. V práci jsou také shrnuty informace o knize a televizních adaptacích, včetně obsahů a charakteristiky hlavních postav. Praktická část se zabývá komparací uvedených děl a ukazuje na rozdíly a podobnosti mezi knihou a televizními adaptacemi. Bakalářská práce obsahuje přílohy s glosářem a obrázky, které se týkají tématu.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the bachelor thesis, The Lone Ranger and Tonto: A Comparative Analysis of Book and Screen Adaptations, was to analyse the book The Lone Ranger Rides written by Fran Striker and compare it with its screen adaptations The Lone Ranger, a movie serial (1938); The Lone Ranger, a TV show (1949-1957) and The Lone Ranger, a movie (2013), and accentuate the main similarities and differences between the original book and the chosen screen adaptations. The bachelor thesis is divided into two parts theoretical a practical. The theoretical part contains introduction to the topic, including the setting and cultural background of the period. Further, the work also contains the information about the creator of the Lone Ranger. Further, there is summarized information about the book and screen adaptations, including contents and the main characters. The practical part deals with the comparative analysis which shows differences and similarities between the book and the screen adaptations. The bachelor thesis includes the appendices in form of a glossary and several pictures, which are connected with the topic of the thesis
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BT_Motlova_2015.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Motlova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce752,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Motlova - oponent.pdfPosudek oponenta práce627,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Motlova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce431,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/22848

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.