Title: What are soft skills? Which ones are becoming increasingly popular in the current globalized world and why? Case study of a Czech firm highlighting a specific soft skill
Other Titles: What are soft skills? Which ones are becoming increasingly popular in the current globalized world and why? Case study of a Czech firm highlighting a specific soft skill
Authors: Staňková, Klára
Advisor: Kumar Alok, M.A.
Referee: Tihelková Alice, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22851
Keywords: měkké dovednosti;současný trh práce;praxe;emoce;vedení;řečnictví;komunikace;motivace;flexibilita;tipy;úspěšnost
Keywords in different language: soft skills;labour market;praktice;emotions;presenting;communication;motivation;flexibility;tips;how to improve;succes
Abstract: Bakalářská práce se zabývá tématem Soft Skills. Které z těchto dovedností jsou dnes populární a proč je dobré je ovládat. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou soft skills definovány a jednotlivě popsány. K uvedeným soft skills jsou také tipy na jejich zlepšení. Praktická část se sestává z dvou rozhovorů, a jejich závěru.
Abstract in different language: This Bachelor´s Thesis deals with topic of soft skills. Which are popular nowadays and why do we use them. The Thesis is divide into two parts. Theoretical and practical. In theoretical part are soft skills defined, and characterized. there are also tips how we can improve our soft skills. The practical part contains two interiews and conclusion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Stankova.pdfPlný text práce303,68 kBAdobe PDFView/Open
Stankova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce485,81 kBAdobe PDFView/Open
Stankova - oponent.pdfPosudek oponenta práce616,39 kBAdobe PDFView/Open
Stankova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce351,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22851

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.