Title: The Depiction of Margaret Thatcher in the British Press
Other Titles: The Depiction of Margaret Thatcher in the British Press
Authors: Denková, Jitka
Advisor: Tihelková Alice, PhDr. Ph.D.
Referee: Kašparová Jana, Mgr. et Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22854
Keywords: margaret thatcherová;britský tisk;obraz margaret thatcherové;rupert murdoch;denis thatcher;ronald reagan;bombový atentát v brightonu;falklandská válka;studená válka;železná lady;the daily telegraph;the guardian;the independent;the spectator;the sun;the daily mail;the daily star;the express
Keywords in different language: margaret thatcher;the british press;the portrayal of margaret thatcher;broadsheet;tabloid;denis thatcher;ronald reagan;rupert murdoch;the brighton bombing;miners´ strike;the daily telegraph;the guardian;the independent;the spectator;the sun;the daily mail;the daily star;the express;the falklands war;the cold war;iron lady
Abstract: Cílem této bakalářské práce je analyzovat vyobrazení Margaret Thatcherové podle britském tisku. Analýza je zaměřena na události, ve kterých bývalá britská premiérka zastávala významnou roli. Hlavní zdroje používané v této práci jsou monografie poskytující informace o britském tisku a osobním a politickém životě Margaret Thatcherové a britské noviny The Daily Telegraph, The Guardian, The Independent, The Spectator, The Sun, The Daily Mail, Daily Star a The Express, které byly vybrány na základě jejich politického orientace tak, aby byly zastoupeny noviny všech politických sfér. Analýza je zaměřena na první dva zmiňované deníky, jelikož poskytují největší množství informací o všech vybraných událostech. V bakalářské práci je také doplňková analýza ostatních zmíněných novin. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. Teoretická část poskytující obecné informace o britském tisku a prezentující stručnou bibliografii Margaret Thatcherové je následována analytickou částí, která se zaměřuje na postoj výše zmíněných novin vůči vybraným událostem souvisejících s Margaret Thatcherovou. Práce je zakončena závěrečnou kapitolou, která prezentuje výsledky analýzy.
Abstract in different language: The purpose of this thesis is to analyze the depiction of Margaret Thatcher by the British press. The analysis focuses on the events in which the former Prime Minister played a significant role. The main sources used in this thesis are the monographs providing information about the British press and Margaret Thatcher´s personal and political life and the British newspapers The Daily Telegraph, The Guardian, The Independent, The Spectator, The Sun, The Daily Mail, The Daily Star and The Express which were chosen on the basis of the political support they give in order that there are newspapers from all political spheres in the thesis. The analysis is most focused on the first two mentioned newspapers because they provide the most extensive amount of information to all selected events. In addition, there is a complementary analysis of other mentioned newspapers. The thesis is divided into two main sections. The theoretical part providing general information about the British press and presenting brief bibliography of Margaret Thatcher is followed by the analytical part which aims at attitudes of previously mentioned British newspapers towards selected affairs related to Margaret Thatcher. The thesis is concluded by chapter presenting results of analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Denkova.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Denkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce576,92 kBAdobe PDFView/Open
Denkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce825,68 kBAdobe PDFView/Open
Denkova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce498,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22854

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.