Title: Online Translators: The Translation of Selected English and Czech Texts Dealing with OSH with and without the Use of Online Translators with a Commentary and a Glossary
Other Titles: Online Translators: The Translation of Selected English and Czech Texts Dealing with OSH with and without the Use of Online Translators with a Commentary and a Glossary
Authors: Bláhová, Anetta
Advisor: Tihelková Alice, PhDr. Ph.D.
Referee: Dejmalová Lenka, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22867
Keywords: překlad;online překladače;bezpečnost a ochrana zdraví při práci;komentář;glosář
Keywords in different language: translation;online translators;occupational health and safety;commentary;glossary
Abstract: Cílem této bakalářské práce je překlad anglického a českého textu z oblasti Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s a bez použití online překladače Google Translate, podrobný komentář obsahující analýzu rozdílů mezi mechanickým a ručním překladem z hlediska lexikálního, morfologického a syntaktického, a vypracování glosářů k termínům ze zdrojových textů.
Abstract in different language: The aim of the present thesis is the translation of English and Czech texts dealing with the field of Occupational Health and Safety with and without the use of the Google Translate application, with a detailed commentary including the analysis of the differences between the mechanical and the manual translation on the lexical, the morphological and the syntactical level, and the elaboration of glossaries with terms from the source texts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anetta Blahova - Bakalarska prace.PDFPlný text práce788,95 kBAdobe PDFView/Open
Blahova A. - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce571,39 kBAdobe PDFView/Open
Blahova A. - oponent.pdfPosudek oponenta práce579,8 kBAdobe PDFView/Open
Blahova A. - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce298,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22867

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.