Title: Leadership skills: A survey of companies to find out the most important leadership skills for organizational success.
Other Titles: Leadership skills: A survey of companies to find out the most important leadership skills for organizational success.
Authors: Vaněk, Jan
Advisor: Kumar Alok, M.A.
Referee: Šašková Radana, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22873
Keywords: lídr;vůdcovství;vůdčí vlastnosti a schopnosti;manažer;management;společnost;komunikace;motivace;respondenti
Keywords in different language: leader;leadership;leadership skills and abilities;manager;management;company;communication;motivace;respondents
Abstract: Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s pojmem vůdce a funkcemi vůdce ve společnosti a dále nalézt cenné a užitečné vůdčí schopnosti a vlastnosti. Kromě nalezení těchto schopností teoretická část práce srovnává lídra a manažera na poli podnikání, rozlišuje vůdce do několika kategorií nebo představuje pár příkladů různých vůdců. Praktická část poté prostřednictvím rozhovorů se dvěma generálními řediteli dvou různých firem analyzuje získané informace ve skutečném podnikání. Cílem rozhovorů je mimo jiné nalézt nezbytné vůdčí vlastnosti, největší překážky při dosahování cílů a prostředky motivace.
Abstract in different language: The goal of the bachelor thesis is to introduce the reader with the term leader and the functions of leader in the company and then to find valuable and useful leadership skills and abilities. Except from finding these skills, the theoretical part of the thesis compares leader and manager on a business field, distinguishes leaders into several categories or introduces a few examples of various leaders. The practical part then analyses the ascertained information in an actual business field through interviews with two Chief executive officers of two different companies. The aim of the interviews is among other things finding the necessary leadership skills, greatest obstacles when reaching goals and the means of motivation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Jan Vanek.pdfPlný text práce979,47 kBAdobe PDFView/Open
Vanek - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce458,97 kBAdobe PDFView/Open
Vanek - oponent.pdfPosudek oponenta práce444,06 kBAdobe PDFView/Open
Vanek - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce353,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22873

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.