Title: Francouzské výpůjčky v angličtině
Other Titles: French Loan-Words in English
Authors: Petrák, Martin
Advisor: Dejmalová Lenka, Mgr.
Referee: Šašková Radana, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22878
Keywords: historie;angličtina;staroangličtina;francouzština;výpůjčka;normané;střední angličtina;právo;fráze
Keywords in different language: borrowing;french;english;loanword;norman;conquest;analysis;middle english;history;law;phrase;old french;latin
Abstract: Francouzské výpůjčky v angličtině: Tato práce se zabývá jednak historií francouzských výpůjček a to s orientací na dobu po Bitvě u Hastings, kdy angličtinu (v té době ještě staroanglčtinu) zasáhl příliv francouzských slov a jednak na analýzu vybraných textů z moderních zdrojů s cílem prozkoumat zastoupení slov francouzského původu. Na počátku práce je uvedena definice výpůjček (borrowings) a několika dalších forem slovotvorby. Následující kapitola je věnována historii, přičemž je zmíněna i doba před nájezdem Normanů. Celá další kapitola je věnována Middle English, po níž následují úryvky moderních textů a tabulky, v nichž lze nalézt slova francouzského původu a k nimž jsou uvedeny informace získany z etymologického slovníku. Poslední kapitolou jsou fráze fr. původu, které jsou k vidění v dnešní angličtině. Práce je zakončena výpisem knižních a internetových zdrojů.
Abstract in different language: French Loan-Words in English: This work deals with the history of French borrowings focusing on the period after the Norman Conquest when English (Old English) shifted to Middle English. With the analysis of a few articles from modern sources aiming to determine the representation of French loanwords. In the beginning of the work are multiple word-formation ways defined. The following chapter is dedicated to history, while the period before the Norman Conquest is mentioned and the last sub-chapter is a list of French loans that entered Middle English. The next chapter is dedicated to analysis of texts while using an online etymology vocabulary, and the last chapter is a list of French phrases commonly used in Modern English (with pronunciation). The following content is the abstract, resumé and sources.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_petrak - final.pdfPlný text práce739,91 kBAdobe PDFView/Open
Petrak - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce486,09 kBAdobe PDFView/Open
Petrak - oponent.pdfPosudek oponenta práce405,09 kBAdobe PDFView/Open
Petrak - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce267,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22878

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.