Title: Veřejný ochránce práv
Other Titles: Ombudsman
Authors: Kováříková, Michaela
Advisor: Turková, Ilona
Referee: Šimka, Karel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2288
Keywords: veřejný ochránce práv;ombudsman;evropský ombudsman;kárné řízení;moc výkonná;zákon o veřejném ochránci práv
Keywords in different language: institution of public law protector;ombudsman;european ombudsman;disciplinary procedure;power of executive;law about public law protector
Abstract: Cílem této bakalářské práce bylo pomocí deskriptivní metody pojednat o institutu veřejného ochránce práv, který byl v České republice zřízen v roce 2000 zákonem č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv. V první kapitole jsem se věnuji vymezení pojmu veřejného ochránce práv, v druhé kapitole instituci veřejného ochránce práv, ve třetí kapitole případy, které veřejný ochránce práv řešil v rámci správního soudnictví. Ve čtvrté kapitole evropskému ombudsmanovi a v poslední kapitolu jsem se zaměřila na komparaci právních úprav Slovenska, Polska, Maďarska a Dánska.
Abstract in different language: The goal of this thesis is to deal with the institution of the public law protector by the descriptive method. In the Czech republic it was established in 2000 by the law Nr. 349/1999 Sb., about the public law protector. In the first chapter I define the term of the public law protector, in the second one I write about the institution of the public law protector and the third chapter is about cases that the public law protector has solved. The forth chapter is about the European ombudsman and in the last one there are compared the legal modifications in Slovakia, Poland, Hungary and Denmark.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Kovarikova.pdfPlný text práce661,49 kBAdobe PDFView/Open
BP-Kovarikova-Turkova.pdfPosudek vedoucího práce830,42 kBAdobe PDFView/Open
BP-Kovarikova-Simka.pdfPosudek oponenta práce629,94 kBAdobe PDFView/Open
BP-Kovarikova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce509,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2288

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.