Název: Veřejný ochránce práv
Další názvy: Ombudsman
Autoři: Kováříková, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Turková, Ilona
Oponent: Šimka, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2288
Klíčová slova: veřejný ochránce práv;ombudsman;evropský ombudsman;kárné řízení;moc výkonná;zákon o veřejném ochránci práv
Klíčová slova v dalším jazyce: institution of public law protector;ombudsman;european ombudsman;disciplinary procedure;power of executive;law about public law protector
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce bylo pomocí deskriptivní metody pojednat o institutu veřejného ochránce práv, který byl v České republice zřízen v roce 2000 zákonem č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv. V první kapitole jsem se věnuji vymezení pojmu veřejného ochránce práv, v druhé kapitole instituci veřejného ochránce práv, ve třetí kapitole případy, které veřejný ochránce práv řešil v rámci správního soudnictví. Ve čtvrté kapitole evropskému ombudsmanovi a v poslední kapitolu jsem se zaměřila na komparaci právních úprav Slovenska, Polska, Maďarska a Dánska.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of this thesis is to deal with the institution of the public law protector by the descriptive method. In the Czech republic it was established in 2000 by the law Nr. 349/1999 Sb., about the public law protector. In the first chapter I define the term of the public law protector, in the second one I write about the institution of the public law protector and the third chapter is about cases that the public law protector has solved. The forth chapter is about the European ombudsman and in the last one there are compared the legal modifications in Slovakia, Poland, Hungary and Denmark.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Kovarikova.pdfPlný text práce661,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP-Kovarikova-Turkova.pdfPosudek vedoucího práce830,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP-Kovarikova-Simka.pdfPosudek oponenta práce629,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP-Kovarikova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce509,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2288

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.