Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKuchynka, Petr
dc.contributor.authorMarek, Jan
dc.contributor.refereeMates, Pavel
dc.date.accepted2012-09-25
dc.date.accessioned2013-06-19T06:26:54Z
dc.date.available2012-05-18cs
dc.date.available2013-06-19T06:26:54Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-07-13
dc.identifier50495
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2289
dc.description.abstractPředmětem předložené bakalářské práce je rozbor zákonných předpisů, na jejichž základě je možné postihovat přestupky spáchané účastníky v provozu na pozemních komunikacích, jejich účinnost a aplikace v praxi. Úvodní část práce je proto věnována vývoji pravidel silničního provozu, je zde vysvětlen pojem přestupku včetně rozboru skutkové podstaty přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Druhá část práce je věnována hmotněprávním aspektům těchto přestupků v kontextu s příslušnou judikaturou včetně ukládaných sankcí. V závěrečné části je rozebrán proces projednání přestupků ve správním řízení včetně jeho zkrácených forem a jsou zde zmíněny i opravné prostředky. V bakalářské práci jsou vyjádřeny i poznatky z mé praktické činnosti u Policie ČR.cs
dc.format86 s. (191 002 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdokazovánícs
dc.subjectdopravní přestupekcs
dc.subjectosoba blízkács
dc.subjectosoba obviněnács
dc.subjectosoba podezřelács
dc.subjectpachatel přestupkucs
dc.subjectpokutacs
dc.subjectpozemní komunikacecs
dc.subjectpřestupekcs
dc.subjectsankcecs
dc.subjectsprávní orgáncs
dc.subjectsprávní řízenícs
dc.subjectrozhodnutícs
dc.titlePřestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozucs
dc.title.alternativeTraffic offences against the safety and traffic flowen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra správního právacs
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe subject of the Bachelor's thesis is to analyze the legislative orders, based on which it is possible to punish offenses committed by the road-traffic participants, as well as the rules? overall efficiency and their application in practice. The introductory part of this work is therefore dedicated to discussing the description of road traffic offense from opening the case till its closing. Another part of this thesis is describing administrative procedure itself. The conclusion contains a description of current legal regulations and shows a practical part of problematic of application of legal regulation of administrative procedure in to the praxis. In this thesis are as well expressed findings I gathered by my practice by the Police of Czech Republic.en
dc.subject.translatedproveen
dc.subject.translatedtraffic offenceen
dc.subject.translatedallied personen
dc.subject.translatedaccused personen
dc.subject.translatedsuspected personen
dc.subject.translatedoffenderen
dc.subject.translatedfineen
dc.subject.translatedrouteen
dc.subject.translatedoffenceen
dc.subject.translatedsanctionen
dc.subject.translatedadministrative agencyen
dc.subject.translatedadministrative procedureen
dc.subject.translateddecisionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Jan MAREK.pdfPlný text práce712,78 kBAdobe PDFView/Open
BP-Marek-Kuchynka.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
BP-Marek-Mates.pdfPosudek oponenta práce731,19 kBAdobe PDFView/Open
BP-Marek-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce578,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2289

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.