Název: Aplikace metod předem stanovených časů ve výrobním \nl{}podniku
Další názvy: Application of predetermined times in a production company
Autoři: Goldfinger, Michal
Vedoucí práce/školitel: Bureš, Marek
Oponent: Voch, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2290
Klíčová slova: měření produktivity práce;metody předem stanovených časů;MTM;MOST
Klíčová slova v dalším jazyce: measurement of labour productivity;methods of predetermined time systems;MTM;MOST
Abstrakt: V první části této diplomové práce je seznámení s metodami měření produktivity práce, zejména s metodami předem stanovených časů MTM a MOST, na něž je tato práce primárně zaměřena. V praktické části této práce je analýza vybraných činností v podniku Daikin Industries Czech Rebublic, s.r.o. pomocí metod MTM a MOST a nakonec vzájemné srovnání těchto metod.
Abstrakt v dalším jazyce: In the first part of this diploma sheet is describing methods of labour productivity mainly methods of predetermined time systems MTM and MOST, which is main theme of it. In practical part of this sheet there is analysis of selected operations in a company called Daikin Industries Czech Republic, s.r.o. This analysis was made by methods MTM and MOST. Finally there is comparison of these methods.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPV) / Theses (DIE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomka.pdfPlný text práce10,9 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Goldfinger_posudek_v 001.pdfPosudek vedoucího práce484,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Goldfinger_posudek_o 001.pdfPosudek oponenta práce785,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Goldfinger_obhajoba_DP 001.pdfPrůběh obhajoby práce376,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2290

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.