Title: Lean Six Sigma v řízení příležitostí
Other Titles: Six Sigma Methodology in Occasion Management
Authors: Kvídera, Martin
Advisor: Řeřicha Tomáš, Ing. Ph.D.
Referee: Staňková Bojanovská Jana, JUDr. Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22907
Keywords: řízení příležitostí;six sigma;štíhlá výroba;dmaic;optimalizace procesu;ctq;workflow
Keywords in different language: occasion management;six sigma;lean manufacturing;dmaic;process optimalization;ctq;workflow
Abstract: Předkládaná diplomová práce popisuje vytvoření Lean Six Sigma projektu ve společnosti ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. sídlící v Plzni, který má za cíl optimalizovat stávající proces Náměty a příležitosti - ten ve společnosti slouží k zaznamenávání a zpracování návrhů na vylepšení podaných od zaměstnanců společnosti. Teoretická část se věnuje popisu metodik Lean a Six Sigma a dále jednotlivým nástrojům a metodám, které jsou v projektu použity. Praktická část popisuje původní proces a jeho problémy a nedostatky a dále rozebírá jednotlivé fáze tvorby nového projektu Řízení příležitostí podle metody DMAIC. V závěru je porovnán starý a nově vytvořený proces se všemi přínosy.
Abstract in different language: This master thesis describes the creation of Lean Six Sigma project in the company ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. located in Pilsen. The goal of the project is to optimize the existing process Suggestions and opportunities. This process is used for recording and processing of improvement suggestions submitted by employees. The theoretical part describes the methodologies Lean and Six Sigma, various tools and methods that are used in the project. The practical part describes initial process, its problems and shortcomings and further discusses the particular stages of new project Opportunities management by DMAIC method. The old and the newly created process with all the benefits are compared in conclusion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kvidera_E13N0015P.pdfPlný text práce3,59 MBAdobe PDFView/Open
067083_oponent.pdfPosudek oponenta práce354,33 kBAdobe PDFView/Open
067083_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce340,54 kBAdobe PDFView/Open
Kvidera_OBH.jpgPrůběh obhajoby práce112,47 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22907

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.