Title: Zlepšení efektivity skladového hospodářství
Other Titles: Improving the efficiency of warehouse management
Authors: Jírovec, Pavel
Advisor: Tupa Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Řeřicha Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22934
Keywords: materiál;kanban;kaizen;5s;lean lift;zásoby;řízení zásob;štíhlá výroba;just in time;sklady.
Keywords in different language: material;kanban;kaizen;5s;lean lift;inventories;inventory management;lean manufacturing;just in time;warehouses.
Abstract: Ve své diplomové práci jsem se zaměřil na problematiku zefektivnění skladového hospodářství ve společnosti Murr CZ s.r.o. se sídlem ve Stodu u Plzně. V úvodní části diplomové práce se zabývám teoretickým rozborem řízení nákladů ve společnosti. Rozebírám zde jednotlivé metody, které jsou ve společnosti využívány. V praktické části řeším problém s přesunem části zásob materiálu ze současných skladů. Ze současných skladů se část materiálů pro výrobu přesune do skladového systému Lean lift. V závěrečné části práce je zhodnocen nynější stav skladů a stav skladů v budoucnosti. Také je zde nastíněno ušetření nákladů na skladování a vyskladňování materiálů ze skladů.
Abstract in different language: In my diploma thesis, I focused on the issues of efficiency of inventory management in company Murr CZ s.r.o. headquartered in Stod near Pilsen. In the first part of the diploma thesis I deal with the theoretical analysis of cost management in the company. In this part I analyse the various methods that are used in the company. In the practical part I solve the problem with the transfer of material stock from the current warehouses. Part of the current warehouses will be transferred to the warehouses management system Lean lift. Final part of the thesis valorises an actual state of current warehouses and state of the warehouses in the future. Cost savings on storage and issuance materials from warehouses is also outlined there.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jirovec(final).pdfPlný text práce2,12 MBAdobe PDFView/Open
067116_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce257,49 kBAdobe PDFView/Open
067116_oponent.pdfPosudek oponenta práce341,53 kBAdobe PDFView/Open
Jirovec_OBH.jpgPrůběh obhajoby práce109,8 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22934

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.