Title: Řízení domácností a budov pomocí KNX standardu
Other Titles: Management of homes and buildings with KNX standard
Authors: Horák, Otakar
Advisor: Rot David, Ing. Ph.D.
Referee: Jiřinec Jakub, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22938
Keywords: sběrnicový systém;inteligentní dům;knx;ets;automatizace;elektroinstalace;zabezpečení;vytápění;osvětlení;stínění
Keywords in different language: bus system;smart house;knx;ets;automation;electrical installation;security;heating;lighting;shading
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá řízením domácností a budov pomocí KNX standardu. Diplomová práce seznamuje s logikou a strukturou systémů a zároveň pojednává o prvcích použitých pro řízení pomocí KNX. Hlavní částí této práce je vytvoření projektu na bázi KNX pro řízení rodinného domu a veškerých jeho systémů, za účelem zvýšit komfort, bezpečí ale i snížit provozní náklady budovy.
Abstract in different language: The presented Master's dissertation deals with the homes and buildings controlling using the KNX standard. The Master's dissertation introduces the logic and structure of the systems and it also discusses the elements that were used for controlling by KNX. The main part of the thesis is the creation of a project based on the KNX standard with the aim of controlling a family house and all its systems, in order to enhance comfort, safety, but also to reduce the operating costs of the building.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Otakar_Horak-E14N0010P.pdfPlný text práce4,85 MBAdobe PDFView/Open
067245_oponent.pdfPosudek oponenta práce369,5 kBAdobe PDFView/Open
067245_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce322,52 kBAdobe PDFView/Open
Horak_OBH.jpgPrůběh obhajoby práce117,57 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22938

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.