Title: Konstrukce hudebního nástroje Theremin
Other Titles: Construction of Theremin
Authors: Kovarovič, Jan
Advisor: Tureček Oldřich, Ing. Ph.D.
Referee: Zuzjak Ladislav, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22939
Keywords: theremin;rezonance;kapacita;indukčnost;rezonanční obvod;anténa;oscilátor;záznějový jev;frekvence;napětím řízený zesilovač;perioda;tón;hlasitost;midi
Keywords in different language: theremin;resonancy;capacity;inductance;resonant circuit;antenna;oscillator;beat frequency;fequency;period;voltage controlled amplifier;pitch;volume;midi
Abstract: Předkládaná diplomová práce popisuje hudební nástroj theremin, jeho jednotlivé součásti a jejich funkce. Dále je práci úspěšně řešen převod výstupu thereminu do formátu MIDI se zachováním možnosti hrát glissando.
Abstract in different language: The engineer thesis describes musical instrument theremin, its part and the function of thise parts. The conversion of theremins audio output to the MIDI data stream, with possibility of playing glissando intact, has been succesfuly solved.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kovarovic_Jan_E13N0013_Diplomova_prace.pdfPlný text práce4,53 MBAdobe PDFView/Open
067246_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce306,5 kBAdobe PDFView/Open
067246_oponent.pdfPosudek oponenta práce350,19 kBAdobe PDFView/Open
Kovarovic_OB.jpgPrůběh obhajoby práce103,76 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22939

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.