Title: Technologické možnosti vitrifikace radioaktivního materiálu
Other Titles: Technology possibilities of nuclear waste vitrification
Authors: Balíček, Pavel
Advisor: Kožený Jiří, Prof. Ing. CSc.
Referee: Rot David, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22940
Keywords: radioaktivní odpad;vitrifikace;studený kelímek;tavení skla;metoda konečných prvků;program ansys.
Keywords in different language: radioactive waste vitrification;cold crucible;glass melting;finite element method;ansys software.
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na pochopení problematiky zpracování radioaktivních odpadů. Největší důraz je pak kladen na technologii vitrifikace. První část se zabývá vznikem a rozdělením radioaktivního odpadu. Dále jsou uvedeny základní možnosti zpracování radioaktivních odpadů. Následující část se podrobněji věnuje metodě vitrifikace. Poslední část se zabývá technologií studeného kelímku zvláště pak pro metodu vitrifikace včetně modelu pro numerický výpočet v multifyzikálním programu ANSYS.
Abstract in different language: The master theses is focused on understanding the problems of radioactive waste processing. The greatest emphasis is placed on the technology of vitrification. The first part deals with the production of radioactive waste and waste management. The following part describes the basic options for handling radioactive waste. And the next section deals in detail with the method vitrification of radioactive waste . The last part of the theses deals with using the cold crucible particularly for the vitrification method, including the model for numerical calculation by using ANSYS software.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace.pdfPlný text práce2,38 MBAdobe PDFView/Open
Balicek_V.jpgPosudek vedoucího práce245,36 kBJPEGView/Open
Balicek_O.jpgPosudek oponenta práce218,62 kBJPEGView/Open
Balicek_OBH.jpgPrůběh obhajoby práce89,64 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22940

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.