Název: Racionalizace pracovišť ve výrobním podniku Precision Castparts CZ s. r. o.
Další názvy: Racionalization of workplaces in manufacturing company Precision Castparts CZ s.r.o
Autoři: Závodný, Jindřich
Vedoucí práce/školitel: Edl, Milan
Oponent: Kudrna, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2295
Klíčová slova: štíhlá výroba;5S;výrobní podnik;průmyslové inženýrství;racionalizace pracovišť
Klíčová slova v dalším jazyce: lean manufacturing;5S;industrial engineering;rationalization of workplaces
Abstrakt: Práce se zabývá racionalizací pracovišť ve výrobním podniku. Soustředí se na analyzování a využití metod štíhlé výroby ve výrobním podniku. Aplikuje teoretická východiska na reálnou situaci v podniku
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with racionalization of workplace in manufacturing company. It primarily focuses on analyzing and subsequent use of lean productions method. It applies theoretical principles to real situations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce Theses (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP.Zavodny.2012.pdfPlný text práce3,82 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zavodny_posudek_v_2012 001.pdfPosudek vedoucího práce468,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zavodny_posudek_o 001.pdfPosudek oponenta práce856,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zavodny_obhajoba_DP 001.pdfPrůběh obhajoby práce414,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2295

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.