Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMartínek Zbyněk, Doc. Ing. CSc.
dc.contributor.authorFlorián, Miroslav
dc.contributor.refereeHolý Jaroslav, Ing.
dc.date.accepted2016-6-8
dc.date.accessioned2017-02-21T08:15:25Z-
dc.date.available2015-10-15
dc.date.available2017-02-21T08:15:25Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-13
dc.identifier66891
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/22957
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na Aplikaci elektrického parního vyvíječe v soustavě CZT. Práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol. V první kapitole je popis teplárenství a popis problematiky výroby a rozvodu tepla. Ve druhé kapitole jsou popsány aktuální tržní podmínky k využití elektřiny při výrobě tepla v soustavě CZT, trh s elektřinou, současný stav elektroenergetiky a předpokládaný vývoj do budoucnosti. Ve třetí kapitole je popis Elektrárny Poříčí II, její parametry a parametry tepelné sítě z této elektrárny napájené. Ve čtvrté kapitole jsou provedeny výpočty účinnosti přeměny energie na bloku 50 MW Elektrárny Poříčí II ve čtyřech různých provozních situacích. Pátá kapitola pojednává o samotném návrhu parního vyvíječe v prostředí Elektrárny Poříčí II. Poslední šestá kapitola se zabývá ekonomickým zhodnocením provozu Elektrárny Poříčí II při běžném provozu a při provozu s parním elektrickým vyvíječem.cs
dc.format102 s. (22 805 znaků), 4 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectcentralizované zásobování teplemcs
dc.subjectcenacs
dc.subjectelektrárna poříčí iics
dc.subjectelektřinacs
dc.subjectelektrický parní vyvíječcs
dc.subjectenergetikacs
dc.subjectkotelcs
dc.subjectspotřeba teplacs
dc.subjectteplárnacs
dc.subjectteplárenstvícs
dc.subjectteplocs
dc.subjecttrhcs
dc.subjectúčinnostcs
dc.titleAplikace elektrického parního vyvíječe v soustavě CZTcs
dc.title.alternativeApplication of an electric steam generator in DHen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programAplikovaná elektrotechnikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis thesis is focused on application of an electric steam generator in DH. The work is split to six main chapters. In first chapter is description of heating industry and description of heat generation and distribution problems. In the second chapter are described current market conditions, to use electricity for heat production in DH, market with electricity, current condition of electrical power engineering and presumed development to the future. In the third chapter is description of the Poříčí II Power Station, its parameters and parameters of thermal network powered from this power station. In the fourth chapter are made calculations of efficiency of energy conversion at 50 MW block on the Poříčí II Power Station in four different operational situations. The fifth chapter deals about design of steam generator around the Poříčí II Power Station itself. The last sixth chapter deals with the economic evaluation of operation the Poříčí II Power Station at ordinary working and at working of the electric steam generator.en
dc.subject.translateddistrict heatingen
dc.subject.translatedpriceen
dc.subject.translatedthe poříčí ii power stationsen
dc.subject.translatedelektricityen
dc.subject.translatedelectric steam generatoren
dc.subject.translatedenergeticsen
dc.subject.translatedboileren
dc.subject.translatedheat consumptionen
dc.subject.translatedheating planten
dc.subject.translatedheating industryen
dc.subject.translatedheaten
dc.subject.translatedmarketen
dc.subject.translatedefficiencyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_2016_Florian_E14N0004K.pdfPlný text práce4,13 MBAdobe PDFView/Open
066891_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce362,17 kBAdobe PDFView/Open
066891_oponent.pdfPosudek oponenta práce303 kBAdobe PDFView/Open
066891_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce276,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22957

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.