Title: Analýza provozního stavu distribučních soustav
Other Titles: Load Flow Analysis of Radial Distribution Networks
Authors: Marek, Jakub
Advisor: Hejtmánková Pavla, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Mertlová Jiřina, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22975
Keywords: distribuční soustava;paprsková síť;řešení chodu sítě;backward-forward sweep metoda;gauss-seidelova metoda
Keywords in different language: distribution system;radial network;load flow analysis;backward-forward sweep method;gauss-seidel method
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá řešením ustáleného provozního stavu paprskových distribučních soustav. Výpočty probíhají pomocí dvou numerických metod a to Backward-Forward sweep metodou a Gauss-Seidelovou metodou. Hlavním cílem je vytvoření algoritmů v prostředí programu MATLAB, které zvládnou řešit obecnou paprskovou soustavu, obsahující paralelní vedení a transformátory s nejednotkovým převodem, obecné větvové PI-články a kompenzační prvky v uzlech soustavy. Testové sítě jsou řešeny pomocí obou metod a výsledky porovnány mezi sebou. Vyhodnocena je výpočetní doba a počet iterací potřebný k dosažení stejné přesnosti výsledku. Výsledky jsou dále porovnány s dalšími nezávislými metodami. V závěru práce jsou poté uvedeny možnosti a omezení pro použití B/F sweep metody.
Abstract in different language: This master thesis deals with the steady-state load flow analysis of radial distribution power systems. The computations are made using two numerical methods, the Backward-Forward sweep method and the Gauss-Seidel method. The main goal is to create algorithms in MATLAB environment, which can solve a general radial network containing parallel power lines and transformers with off-nominal tap ratios, power branches in form of PI-elements and switched shunts in individual network buses. Test networks are solved by both methods and the results are mutually compared in terms of computation time and total number of iterations for achieving the same degree of precision. The results are then compared with other independent load flow methods. The final part of the thesis concludes possibilities and limitations tor the use of the B/F sweep method.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jakub_Marek_DP_2016.pdfPlný text práce2,11 MBAdobe PDFView/Open
066993_oponent.pdfPosudek oponenta práce278,51 kBAdobe PDFView/Open
066993_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce338,21 kBAdobe PDFView/Open
066993_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce314,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22975

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.