Název: Interpretace testů impulzním napětím
Další názvy: Interpretation of Impulse Tests
Autoři: Novotný, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Müllerová Eva, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Martínek Petr, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22981
Klíčová slova: impulzní napětí;atmosférický impulz;rázový generátor;prostorový náboj;ionizace;elektrická pevnost;koeficient nehomogenity;elektrické pole.
Klíčová slova v dalším jazyce: impulse voltage;lightning impulse;impulse generator;space charge;ionization;electrical strength;coefficient of inhomogeneity;electric field.
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na reprodukovatelnost testů impulzním napětím. Zabývá se základními principy výstavby elektrického výboje v nehomogenním poli a faktory ovlivňujícími chování izolačního média při výbojové činnosti. Následně jsou v diplomové práci rozebrány statistické metody použité k vyhodnocení výbojové činnosti. Dále práce objasňuje princip výstavby napěťových impulzů pomocí rázového generátoru. Součástí práce je také experimentálně provedený výzkum zaměřující se na obtížně interpretovatelné testy impulzním napětím za použití statistických nástrojů k jejich vyhodnocení.
Abstrakt v dalším jazyce: This study is focused on the reproducibility of the test impulse voltage. It deals with the basic principles of construction of an electrical discharge in an inhomogeneous field and the factors influencing the behavior of the insulating medium during discharge activity. Subsequently, the thesis analyzed the statistical methods used to evaluate the discharge activity. The work also illustrates the principle construction of voltage impulses through the impulse voltage generator. The paper also carried an experimental research focusing on the difficult to interpret impulse voltage tests using statistical tools to evaluate them.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Interpretace testu impulznim napetim.pdfPlný text práce4,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
067000_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce329,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
067000_oponent.pdfPosudek oponenta práce427,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
067000_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce271,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/22981

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.