Název: Optimalizace tvaru segmentů u studeného kelímku pro tavení oxidů kovů
Další názvy: Optimization the shape of segments of a cold crucible for melting metal oxides
Autoři: Souček, Petr
Vedoucí práce/školitel: Rot David, Ing. Ph.D.
Oponent: Jiřinec Stanislav, Ing.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22988
Klíčová slova: elektromagnetické pole;maxwellovy rovnice;vlnové rovnice;poyntingův vektor;kelímkové pece;studený kelímek;optimalizace segmentů;účinnost indukční pece;numerický model.
Klíčová slova v dalším jazyce: electromagnetic field;maxwell equations;wave equations;poyting's vector;induction furnace;cold crucible;segment optimisation;efficiency of induction furnace;numerical model.
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na optimalizaci a zhodnocení vlivu tvaru segmentů studeného kelímku na jeho účinnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The final theses is focused on an optimization and evaluation of segment shape influence on efficiency of cold crucible.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Optimalizace_tvaru_segmentu_u_studeneho_kelimku_pro_taveni_oxidu_kovu_PETR_SOUCEK.pdfPlný text práce3,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
067007_oponent.pdfPosudek oponenta práce336,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
067007_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce348,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
067007_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce238,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/22988

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.