Název: Návrh solárního systému pro odloučenou pastvinu
Další názvy: Project of solar system for isolated pasture
Autoři: Kacerovská, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Bělík Milan, Ing. Ph.D.
Oponent: Ščerba Eduard, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23003
Klíčová slova: solární energie;fotovoltaické systémy;elektrické ohradníky;napájecí systémy;návrh.
Klíčová slova v dalším jazyce: solar energy;photovoltaic systems;electric fences;power systems;proposal.
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá solární energií, jejími druhy, dostupností a využitím. Také se zabývá fotovoltaickými systémy, elektrickými ohradníky a napájecími systémy. Dále tato diplomová práce popisuje návrh solárního systému pro odloučenou pastvinu a napájecí systém, kde jsou vybrány vhodné komponenty.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with solar energy, types, availability and using. It also deals with photovoltaic systems, electric fences and power systems. Next this diploma thesis describes the design of a solar system for the separated pasture and power system, where the selected suitable components.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Kacerovska_Kristyna.pdfPlný text práce2,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
067166_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce198,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
067166_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce259,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
067166_oponent.pdfPosudek oponenta práce316,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23003

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.