Title: Porovnání způsobilosti systémů měření
Other Titles: Comparison Adaptibility of Measurement Systems
Authors: Beneš, Pavel
Advisor: Tůmová Olga, Doc. Ing. CSc.
Referee: Netolický Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23004
Keywords: způsobilost systému měření;způsobilost procesu měření;automotive;msa;vda5;opakovatelnost;reprodukovatelnost;nejistota měření;indexy způsobilosti měření
Keywords in different language: capability of measurement system;process capability measurements;automotive;msa;vda 5;repeatability;reproducibility;measurement uncertainty;measurement capability indexes
Abstract: Tato práce se zabývá analýzou stavu v oboru měření v automobilovém průmyslu, návrhem metodiky pro zhodnocení způsobilosti měření, sběrem dat a jejich vyhodnocením. Problematika zadání spočívá především v návrhu a ověření způsobilosti jednotlivých metod pro různé typy výroby.
Abstract in different language: This study analyzes the state in a field of measurement in the automotive industry, design of methodology for evaluating the capability of measurement and data collection and evaluation. The issue of the assignment lies mainly in the design and verification of capability of different methods for different types of production.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
benes_pavel_diplomova_prace_11.pdfPlný text práce4,47 MBAdobe PDFView/Open
067167_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce193,39 kBAdobe PDFView/Open
067167_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce355,13 kBAdobe PDFView/Open
067167_oponent.pdfPosudek oponenta práce434,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23004

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.