Title: Realizace létajícího prostředku
Other Titles: Realisation of flying platform
Authors: Čorba, Roman
Advisor: Weissar Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Pavlíček Vladimír, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23012
Keywords: quadcopter;stm32f4xx;mpu6050;dron;kvadrakoptéra;mikrokontrolér
Keywords in different language: quadcopter;stm32f4xx;mpu6050;drone;microprocessor
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci létajícího prostředku typu "quadcopter"~řízenou pomocí 32bit ARM mikroprocesoru od společnosti STMicroelectronics řady STM32F4xx. V práci jsou popsány typy různých možných mechanických řešení quadcoptér, princip stabilního letu a popsána případná vhodnost použití jednotlivých mechanických prvků. Dále je popsáno softwarové řešení řídícího algoritmu a zpracování dat z jednotlivých senzorů. V další části této práce jsou popsány možnosti předávání povelů z řídícího rozhraní a možné rozšíření realizovaného řešení.
Abstract in different language: This master thesis is focused on the design and implementation of a flying device type "quadcopter" controlled using the 32-bit ARM microprocessor from STMicroelectronics series STM32F4xx. This thesis describes the different types of possible mechanical solutions quadcopter, the principle of stable flight, and discussed potential suitability of various mechanical elements. Further described is a software solution the control algorithm and processing data from various sensors. In another part of this work describes the options for transmitting commands from the control interface and the possible extension of this implemented solution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Corba_Final.pdfPlný text práce13,63 MBAdobe PDFView/Open
063291_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce334,21 kBAdobe PDFView/Open
063291_oponent.pdfPosudek oponenta práce510,57 kBAdobe PDFView/Open
063291_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce224,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23012

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.