Title: Tester vstřikovacích trysek
Other Titles: Common-Rail tester
Authors: Linhart, Tomáš
Advisor: Koucký Václav, Ing. CSc.
Referee: Valenta Pavel, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23018
Keywords: common-rail;drv;regulátor tlaku;snímač tlaku;elektromagnetický vstřikovač;piezoelektrický vstřikovač;čerpadlo;zásobník tlaku;mikropočítač;lcd displej;maticová klávesnice
Keywords in different language: common-rail;drv;regulator;pressure sensor;electromagnetic injector;piezoelectric injector;pump;common rail;microcontroller;lcd display;matrix keyboard
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku řízení a testování vysokotlakých vstřikovacích systémů Common-Rail. V úvodu se práce zabývá popisem jednotlivých komponentů vstřikovacího systému. Čtenář je seznámen se strukturou a funkcí tohoto vysokotlakého palivového systému dieselových vozidel. V následující části práce je rozepsán postup návrhu vlastního obvodového a konstrukčního řešení mechatronického systému realizovaného mikrokontrolérem určeného pro testování vstřikovačů Common rail.
Abstract in different language: This thesis focuses on high-pressure fuel system Common-Rail injectors, their control and testing. The first part brings description of the system components, its structure and introduces the function of high-pressure fuel system within diesel powered vehicles. The rest of this work follows the procedure of designing circuits and structure to create own mechatronic system with built-in microcontroller designed for Common-Rail injector testing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tester vstrikovacich trysek DP Tomas LINHART ZCU FEL 2016.pdfPlný text práce6,65 MBAdobe PDFView/Open
066957_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce269,72 kBAdobe PDFView/Open
066957_oponent.pdfPosudek oponenta práce402,39 kBAdobe PDFView/Open
066957_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce186,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23018

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.