Název: Datové rozhraní pro řízení experimentu a čtení dat z pixelových detektorů
Další názvy: Readout Interface for Control and Data acquisition of Pixel Detectors
Autoři: Kraus, Václav
Vedoucí práce/školitel: Georgiev Vjačeslav, Doc. Dr. Ing.
Oponent: Kos Šimon, Doc. Mgr. Ph.D.
Kostka František, Ing. CSc.
Škoda Radek, Doc. Ing. MSc. PhD.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23035
Klíčová slova: medipix2mxr;timepix;medipix 3;hybridní pixelový detektor;cern;fpga;ionizující záření;koincidenční měření;see;štěpení jader;fitpix;risesat;mx-10;satram;polohově citlivé detektory částic;datové rozhraní.
Klíčová slova v dalším jazyce: medipix2mxr;timepix;medipix 3;hybrid pixel detector;cern;fpga;ionizing radiation;coincidence measurement;see;fission;fitpix;risesat;mx-10;satram;position sensitive detectors;readout interface;control and data acquisition.
Abstrakt: Tato dizertační práce se zabývá vývojem elektronického systému pro polohově citlivé detektory z rodiny Medipix, které byly vyvinuty v CERN. V práci je detailně popsán návrh datového rozhraní pro řízení experimentů a čtení dat z pixelových detektorů Medipix2MXR, Timepix a Medipix3, které bylo realizováno a vešlo do povědomí vědecké komunity jako zařízení FITPix. Dále je uveden seznam realizací a speciálních aplikací tohoto zařízení, které byly vyvinuty. V práci jsou též popsány dva experimenty, na kterých jsem pracoval, a kde byly použity zařízení FITPix.
Abstrakt v dalším jazyce: This Ph.D. thesis devotes to the development of readout electronics for pixel detectors of the Medipix family. The Medipix detectors were developed in frame of the Medipix collaboration at CERN. The data acquisition and control readout interface for pixel particle detector and experiment control is described in a detail. The device called FITPix can operate all the main detectors of the Medipix family such as the Medipix2MXR, Timepix and Medipix3 devices. This thesis contains also the list of special modifications of the FITPix which were developed during my study. Two types of experiments are described which were performed using the FITPix readout interface and which I took part assembling the system and performing the measurement.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
2015-Kraus-Dizertace.pdfPlný text práce4,9 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kraus publ.pdfPosudek vedoucího práce1,9 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kraus opon.pdfPosudek oponenta práce4,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kraus obh.pdfPrůběh obhajoby práce699,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23035

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.